Brandvarnardagen 1 december

Den 1 december är det Brandvarnardagen – en dag vi vill uppmärksamma för att påminna alla våra hyresgäster om att testa sina brandvarnare. När du testar brandvarnaren säkerställer du att du har ett fungerande brandskydd hemma, något som är extra viktigt inför den mörka vintern då vi gärna tänder levande ljus.

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död.

Ha en fungerande brandvarnare hemma (msb.se)

Brandvarnare räddar liv

Din bostad ska alltid innehålla minst en fungerande brandvarnare. Som hyresgäst hos oss får du brandvarnaren kostnadsfritt. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum för att se till att den fungerar. Det gör du genom att trycka på testknappen. Börjar brandvarnaren pipa fungerar den.

Gör en felanmälan om din brandvarnare inte fungerar så får du en ny eller så hjälper vi dig att byta batterierna.

Kostnadsfri SMS-tjänst påminner dig att testa brandvarnaren

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) erbjuder en kostnadsfri SMS-tjänst som påminner dig om att testa din brandvarnare.

Läs mer och anslut dig till tjänsten på msb.se/testabrandvarnare.

Kostnadsfri brandskyddsutbildning

Från och med den 14 december kan du gå en kostnadsfri digital utbildning via Mina sidor där du får lära dig mer om brandsäkerhet.

Läs mer om utbildningen i vår tidigare nyhet.

Dela till sociala medier: