Besked om ny hyra för 2023 dröjer ytterligare

På grund av ytterligare förseningar i årets hyresförhandlingar kommer hyran inte att förändras till 1 februari 2023. Vår ambition är att hyresöverenskommelsen blir klar i februari och att en ny hyra gäller från och med 1 mars 2023.

Varje år förhandlar vi hyreshöjningar tillsammans med Hyresgästföreningen. Inför årets förhandlingar har en trepartsöverenskommelse mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige slutits och de har tillsammans enats om grunderna för hyresförhandlingarna.

Uppfattningarna om hur den nya förhandlingsmodellen ska användas är mycket olika hos de tre parterna samt lokalt och centralt. Detta gör att vi inte kommer framåt i årets lokala hyresförhandling, trots att vi har en bra dialog och goda relationer.

Du kommer att få mer information om hyreshöjningen inför 2023 via vår webbplats så snart vi har nått en ny hyresöverenskommelse.

Mer information

Du kan läsa mer om trepartsöverenskommelsen på Sveriges Allmännyttas webbplats.

Dela till sociala medier: