2024 års hyror är klara

Förhandlingarna mellan Strängnäs Bostads AB och Hyresgästföreningen om 2024 års hyror är nu klara. Hyrorna ökar med 4,99 % från och med 1 januari 2024.

Den årliga hyresförhandlingen är nu klar och Strängnäs Bostads AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om att hyrorna för hela bostadsbeståndet, inklusive tillval, kommer att öka med 4,99 %. För lägenheter med presumtionshyra (Smörsoppen 2 och Vesslan 8) blir höjningen 2,50 %.

Lokaler med förhandlingsklausul och parkeringsplatser får en hyreshöjning på 4,99 % från och med 1 januari 2024.

”Vi är medvetna om och har förståelse för att en del av våra hyresgäster påverkas av ökade kostnader och att hyreshöjningar kan skapa oro hos många. Därför har vi strävat efter att finna en balans mellan våra hyresgästers behov och bolagets ekonomiska hållbarhet.

Det har varit en tydlig vilja från både vår sida och Hyresgästföreningen att ta ansvar i denna tuffa situation. Vi har tagit ansvar genom att arbeta aktivt med att få ned våra egna kostnader, utan att tumma på kvaliteten i vår förvaltning och service till våra hyresgäster.”

Tarja Bergqvist, VD för Strängnäs Bostads AB

Varför höjs min hyra?

Varje år förhandlas hyrorna mellan SBAB och Hyresgästföreningen. Vi förhandlar om hyrorna för att våra kostnader generellt sett ökar varje år, precis som för de flesta företag. Kostnadsökningarna beror på bland annat räntor samt drift och skötsel av fastigheter som till exempel el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering. Det är många delar som påverkar nivån på hyresjusteringen.

Som allmännyttigt bostadsbolag ska hyrorna, som är vår enda intäkt, räcka till mycket och nivån på hyresjusteringen är nödvändig för att vi ska kunna ge god service, säkerställa driften av våra fastigheter, genomföra underhåll och samtidigt driva bostadsutvecklingen framåt.

Vart kan jag se min nya hyra?

Du kommer att se din nya hyra för 2024 på din hyresavi för januari. Du kan se din hyresavi genom att logga in på Mina sidor.

Dela till sociala medier: