Temperaturgivare ska hjälpa till med boendemiljön

Under hösten 2023 sätter vi upp temperaturgivare i närmare 200 av Strängnäs Bostads ABs bostäder. Dessa mäter temperatur och luftfuktighet i bostäderna och ska bidra till ett jämt och bra inomhusklimat. På köpet sparar vi också energi – vilket gynnar vår miljö.

Temperaturgivaren är en liten trådlös dosa som sätts upp i hallen i de 200 bostäder som har blivit utvalda i detta första skede. I framtiden kommer hela Strängnäs Bostads ABs bostadsbestånd att ha temperaturgivare. Som hyresgäst innebär temperaturgivaren att du på sikt får en jämnare inomhustemperatur i din bostad, även vid väderomslag.

Installationen av temperaturgivare är också en del av Strängnäs Bostads ABs hållbarhetsarbete. När vi får information om vilken temperatur och luftfuktighet det är i bostäderna kan vi lättare anpassa våra värmesystem och spara både energi och pengar. Vi kan också hitta energibovar genom att jämföra hur temperaturen är i olika fastigheter. Då kan vi enkelt upptäcka om det är något som sticker ut och se om det är något som behöver åtgärdas.

Temperaturgivare

Är du en av dem som under hösten 2023 kommer att få en temperaturgivare i din bostad får du hem en avisering från oss med mer information. Tänk på att SBABs tekniker eller entreprenörer ska kunna legitimera sig med ett giltigt ID06-kort.

Insamlingsenheter installeras i trapphus och på vindar

I vissa fall kan du märka att det sitter en vit dosa i ditt trapphus. Den vita dosan är en insamlingsenhet som tar emot information från temperaturgivarna. I vissa bostadshus installeras insamlingsenheten på vinden. Dosan är inkopplad på fastighetens el och påverkar inte hyresgästens elförbrukning.

Arbetet utförs av EcoGuard och Installera Sthlm.

Dela till sociala medier: