Nu har arbetet med en ny förskola i Finningeområdet påbörjats

Förskolan har man döpt till Äventyret för att stimulera barnen till nyfikenhet och lek.
Äventyret kommer stå klart under hösten 2021.

Dela till sociala medier: