Vatten/Avlopp – Planerat avbrott 20 maj Åkers Styckebruk

Åkers Styckebruk (Stockenströms väg, Goslings väg, Hertig Karls väg, Lohes väg, Lundbyvägen, Forsavägen, Wahrendorffs väg)
Vatten/Avlopp – Planerat avbrott
Starttid: 20 maj 07:00 – Klart: 20 maj 16:00
Ett omkopplingsarbete kommer att ske under torsdagen, vattnet kommer att stängas av sektionsvis för berörda gator. Arbetet kommer att pågår mellan 07-16, men alla kunder kommer inte att vara berörda under hela arbetsdagen. vid behov ber vi er tappa upp vatten innan avstängningen. Vattentank kommer finnas vid äldreboendet på Stockenströms väg. Efter avstängningen kan missfärgat vatten förekomma. Missfärgat vatten kan upplevas otrevligt att dricka. Låt därför vattnet spola genom kranen tills det klarnar. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten då det kan missfärga din tvätt.

Dela till sociala medier: