Tack för att du väljer att röka utomhus

och tar hänsyn till din granne men tänk på att inte kasta ut fimpen då detta skräpar ned, är en brandrisk samt att barnen kan få tag på fimparna.🌷

Dela till sociala medier: