Har du svårt att betala hyran?

Du som av olika anledningar har svårt att betala hyran ska i första hand söka ersättning från t.ex. Försäkringskassan, A-kassan eller kommunens socialtjänst. Det gäller även om anledningen har koppling till coronaviruset såsom sjukdom, permittering och uppsägning. Tyvärr finns det i nuläget inga statliga garantier eller stöd till Bostadsföretagen för att underlätta för sina hyresgäster.

Vi är medvetna om att coronakrisen riskerar att leda till längre handläggningstider för ersättningar från a-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd och vill hjälpa till så gott vi kan. Vi vill därför påminna om möjligheten att kunna ansöka om anstånd. Genom att ansöka om anstånd har du möjlighet att få ditt förfallodatum på fakturan framflyttat.

Om du som hyresgäst har svårt att betala hyran är det viktigt att du gör en ansökan om anstånd i god tid. Vi vill att du hör av dig innan aktuell månadshyra har förfallit.

För de personer som inte ansöker om anstånd, inte får det beviljat eller som inte följer det beviljade anståndet, kommer vanliga inkassoåtgärder att vidtas. Beslutet om anstånd gäller en månad i taget och en ny prövning samt en ny ansökan görs för varje ny månadshyra.

 

 

Så här ansöker du om anstånd

Använd blanketten ”Ansökan om anstånd” som finns att ladda ner på Mina sidor för att underlätta hanteringen av din ansökan. Blanketten kan skickas in via mail till uthyrning@strangnasbostadsab.se eller med brev till Strängnäs Bostads AB, 645 80 Strängnäs.

 

 

Bra att tänka på!

Vid sjukskrivning

Om du har blivit sjukskriven på grund av Corona ska du få ersättning från din arbetsgivare som vanligt och i förlängningen från Försäkringskassan. Om din ersättning från Försäkringskassan dröjer kan du ansöka om anstånd enligt ovan.

 

Vid uppsägning om du har rätt till A-kassa

Om du blir uppsagd och därför inte längre får någon lön från din tidigare arbetsgivare ska du anmäla detta till den A-kassa du är anmäld till. Om din ersättning från A-kassan dröjer kan du ansöka om anstånd enligt ovan.

 

Vid uppsägning utan A-kassa

Om du blir uppsagd och inte är anmäld till någon A-kassa, eller har andra tillfälliga ekonomiska problem, ska du vända dig till kommunens socialtjänst för rådgivning och ansökan om ekonomiskt bistånd. Ytterligare uppgifter och vägledning finns digitalt på kommunens hemsida:

www.strangnas.se/omsorg-och-hjalp/pengar-bidrag-och-ekonomi

 

Om du har frågor kan du skicka e-post till uthyrning@strangnasbostadsab.se eller ringa oss via växeln 0152 290 91.