Hyresgästenkäten

Om oss

Varje år, oftast under våren, så genomför SBAB en hyresgästundersökning via företaget AktivBo. Undersökningen är en enkät där du som bor hos oss har möjlighet att tycka till om vår service, din lägenhet, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där du bor.

Enkäten delas ut till alla våra hyresgäster och ditt svar är anonymt. När du svarar på enkäten hjälper du oss att bli bättre samtidigt som du får vara med och påverka vad som händer i ditt bostadsområde under det närmsta året.

Ta dig gärna tiden att svara på hyresgästenkäten, din åsikt är viktig!

Så snart vi fått in enkätsvaren sammanställer vi dem och planerar åtgärder på både kort och lång sikt. För att vi ska få ett så bra underlag som möjligt från undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar på hyresgästenkäten. Ditt deltagande gör skillnad!

Vi samarbetar med AktivBo

Sedan år 2011 arbetar vi med årliga kundundersökningar till våra bostadshyresgäster. Vi använder oss av AktivBo, som gör kundundersökningar med benchmark. Det betyder att vi även jämför oss med många andra bostadsbolag i Sverige, när vi gör vår kundundersökning.