Information om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har översatt informationsmaterial om vaccination mot covid-19 till 18 olika språk.

Här är länk till faktabladen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/bra-att-veta-om-vaccination-mot-covid-19-oversattningar/

Allmän information om covid-19
På krisinformation.se finns aktuell information om covid-19 översatt till flera olika språk.

Här är länk till sidan: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

Dela till sociala medier: