Hur gör ni urvalet bland dom sökande ?

Vi går efter köpoäng och gör en prövning i turordning.