Allmänt

Nya e-postadresser

Alla personer hos Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB har nya e-postadresser. Nya e-postadresserna kommer från 1 januari 2018 att vara: förnamn.efternamn@strangnasbostadsab.se

Läs mer