Fastighet test 1

Adress: Vältstigen 1

Stadsdel: Strängnäs

Verksamhet: Förskola

Byggår: 1995

Beskrivning

Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.