Är du vår nya fastighetschef?

Nu söker vi en fastighetschef till vårt fastighetsteam. Bli delaktig i en expansiv samhällsutveckling hos oss! Vi bygger, äger, förvaltar och hyr ut kommunala verksamhetslokaler och hyresbostäder i Strängnäs kommun, en dynamisk idyll i stark expansion i centrum av Mälarregionen. Med dubbelspår till Stockholm ökar kommunikationerna och byggandet.

Fastighetschefen har det övergripande affärsmässiga ansvaret för att översätta,
målsätta och konkretisera SFAB och SBABs affärsplaner för sitt verksamhetsområde.

Det innebär bland annat ansvar för driftnettot, hållbar förvaltning och långsiktig värdeutveckling. Tillgångsförvaltningen ska präglas av långsiktig hållbarhet, proaktivt agerande samt utveckla och anpassa kommunens verksamhetsfastigheter enligt lokalförsörjningsprocessen.

Om arbetsplatsen

Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB är helägda dotterbolag till Strängnäs kommun med ett totalt bestånd på cirka 288 000 kvm lokaler och bostäder. Vi vill vara den goda värden för alla våra hyresgäster och erbjuda goda verksamhetslokaler och bostäder med en hög servicenivå.

Vi har i flera år arbetat aktivt med att utveckla vår organisation och våra arbetsprocesser för att skapa en positiv arbetsplats med tydliga och enkla arbetssätt. Våra värdeord respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet togs gemensamt fram i början av vår utvecklingsresa och genomsyrar idag hela organisationen.

Idag är vi cirka 100 medarbetare som arbetar med bland annat underhåll, administration, fastighetsutveckling, lokalvård och fastighetsskötsel.

Arbetsuppgifter

I din roll som Fastighetschef är det ditt ansvar att leda och styra verksamheten på ett sätt som sätter kunden i centrum och skapar nöjda hyresgäster och kunder. Du ska möta kundernas och ägarnas förväntningar när det gäller ägande, förvaltning och utveckling av fastigheter. Samtidigt säkerställer du att verksamhetsområdet når de avkastningskrav som är ställda på både lång och kort sikt.

Ditt fokus ligger även på att se till att alla lag- och myndighetskrav inom ditt ansvarsområde uppfylls. Du kommer att leda utredningar, analyser, budgetering, prognoser och resultatuppföljning för att säkerställa en effektiv verksamhet. Du kommer också att leda verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och lokalt utvecklingsarbete. Du spelar en nyckelroll i att motivera, stödja och driva teamet i linje med verksamhetens mål och affärsplan.

Ditt ansvar sträcker sig till att ta fram och följa upp fastighetsplaner med tillhörande aktiviteter för vårt fastighetsbestånd. I nära samarbete med förvaltare ansvarar du för budgetering, prognos och uppföljning av driftnetto och värdeutveckling.

En viktig del av din roll är att ha ansvaret för att följa upp och utveckla nöjd-kundindex för våra kommunala verksamhetslokaler. Ditt engagemang och kompetens kommer att vara avgörande för att skapa och upprätthålla en framgångsrik och hållbar fastighetsverksamhet.

Till sitt förfogande finns ett antal medarbetare som Fastighetschefen leder, coachar och utvecklar samt utgör en ytterligare resurs vid komplexa och svårhanterliga frågeställningar.

Fastighetschefen ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.

Som Fastighetschef kommer du att spela en central roll i utvecklingen och förvaltningen av våra fastigheter. Din uppgift blir att erbjuda en högkvalitativ service och olika tjänster till våra hyresgäster och kunder samtidigt som du driver affärsutveckling inom området.

Kompetenskrav

  • Lämplig högskoleutbildning eller förvärvat motsvarande erfarenhet i arbetslivet
  • Krav på flerårig erfarenhet från affärsdrivande verksamhet inom området
  • Flerårig erfarenhet av ledarskap med personalansvar
  • God erfarenhet av förändringsarbete
  • Goda kunskaper i entreprenadjuridik och LOU
  • Erfarenheter av förhandlingar
  • Kunskaper om inköps- och avtalsfrågor
  • Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter
  • B-körkort

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Urval sker löpande

Ansökan

Läs hela annonsen och ansök på Visma.com.

Sista ansökningsdag är 1 december 2023.

Dela till sociala medier: