SBAB har påkallat hyresförhandling med HGF avseende hyresjustering för år 2022