Nu har arbetet med en ny förskola i Finningeområdet påbörjats

Förskolan har man döpt till Äventyret för att stimulera barnen till nyfikenhet och lek.
Äventyret kommer stå klart under hösten 2021.
Här får vi hjälp av barn från Grävlingens förskola att gräva för för byggnaden