Den akuta Vattenavstängningen är nu åtgärdad

Krusbärsvägen 2 – 6 och Brunnsvägen 29 – 37