Kontrollera att din brandvarnare fungerar

minst 1 gång i kvartalet samt om du varit hemifrån en tid!
Det gör du genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen.
Fungerar den inte gör du genast en felanmälan till oss!