Fönsterputs

Trapphusfönster på våra bostadsområden kommer att putsas och bli vårfina under vecka 23💎