Denna fina skylt har vår tekniker satt upp på Solbergavägen i Åkers styckebruk🤩