Allmän översyn av lekplatser

tillsyn och underhåll, har pågått under en tid nu men är ett jobb som fortsätter även framöver🤼‍♀️🤸‍♀️⛹️‍♂️🧸