Tack för att ni fyllde i hyresgästenkäterna🤩

Nu har vi gått igenom enkäterna på avdelningsmöten och kommer under mars månad sätta upp lappar i anslagstavlorna med åtgärder som vi kommer att utföra på respektive bostadsområde.
SÅ ETT STORT TACK ÄN EN GÅNG🏆🥇