Strängnäs Bostads AB bostadstekniker

Efter att vi mottagit en eventuell felanmälan i din bostad via vår hemsida: https://www.strangnasbostadsab.se/
eller via e-post: info@strangnasbostadsab.se
eller via telefon 0152-29090 är det våra bostadstekniker som i första hand kommer och åtgärdar felet🔧