Lövupptagning pågår

Lövupptagning pågår nu över alla områden i takt med att löven faller. Vi håller även på att plocka in alla bord/ bänkar och farthinder inför vintern🍂