Följ med på trygghetsvandring i Åkers styckebruk som Strängnäs kommun har ordnat

Du som bor i Åker som vet bäst om vad som är tryggt eller otryggt i närmiljön. Därför vill vi gärna att du följer med på tisdagens trygghetsvandring.

Vi går runt tillsammans för att se vad som behöver fixas men också vad som fungerar bra. Samling vid biblioteket tisdagen den 9 oktober kl 17. Vi räknar med att vara ute ungefär 1,5 timme.

Polisen, Securitas, personal från teknik- och servicekontoret, Åkers fritidsgård, Åkerskolan och kommunens trygghetssamordnare kommer att vara där och vill att du följer med.

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

Välkommen att delta!