Skip Navigation LinksOm_oss

​​​​Företagsinformation

​​Vision och affärsidé

Värdeplattform

Styrelse

Organisation

Kundundersökning

Årsredovisningar

 

"Vi vill vara EN BÄTTRE VÄRD genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun."

en_battre_vard.jpg
Vi vill vara en bättre värd!

Strängnäs Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Strängnäs kommun. Vi vill vara en bättre värd genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.

Vi utvecklar våra bostäder och bostadsområden
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra bostäder och bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster genom bomöten, årliga kundundersökningar och genom servicen från våra fastighetstekniker.

Felanmälan öppen dygnet runt
Vår felanmälan är öppen dygnet runt, för att vi alltid ska vara tillgängliga för våra hyresgäster.

Cirka 1 200 lägenheter
Bostadsbeståndet innefattar cirka 1 200 lägenheter, parkeringar och ett fåtal lokaler i orterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk.

Cirka 100 medarbetare
Vår organisation består av cirka 100 medarbetare som arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, projektledning, administration, förvaltning och fastighetsutveckling.

Helägt dotterbolag
Strängnäs Bostads AB – SBAB, är ett helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun.