Skip Navigation LinksYttre_skotsel

​Yttre skötsels grönytedagbok.

 

Nu är det vinter och våra gröna ytor är täckta med snö och det kan bli halt på trottoarer och vägar.

Var försiktiga och promenera lugnt.
Vår personal sandar och skottar, men det är inte alltid lätt att hinna med i samma takt som snön faller.