Skip Navigation LinksYttre_skotsel

​Yttre skötsels grönytedagbok.

 

 

Vi frågade Jan Byström, chef
för utegruppen, vad som händer hos
enheten nu. Här kommer en kort
rapport:
– Vi håller på med den första
lövupptagningen. Den sker successivt
vartefter löven faller.
Samtidigt river vi nu sommarblomsplanteringar,
urnor med mera
och planterar nytt höstflor.
Vi är även i gång med röjning av sly
och allmän vård av de natur-/skogs-​
partier som finns i våra områden.
Jan berättar vidare att höstens
storstädning av bland annat källare
och miljöhus precis är avslutad.
Annars är det, som vanligt så
här års, mycket fokus på planering,
resursinventering med mera inför
vintern och framför allt till nästa
säsong.
– Ett stort tack till alla mina medarbetare
i utegruppen, ni gör ett väldigt
fint jobb varje dag, avslutar Jan.