Skip Navigation LinksArbeta_hos_oss

​​​​​Att arbeta hos oss innebär bland annat att dela vår värdeplattform :

 • ​SERVICE – kunden står alltid i centrum och avgör vårt existensberättigande

 • AFFÄRSMÄSSIGHET – tjäna kunden och agera professionellt

 • LYHÖRDHET – för våra kunders behov och berättigade krav

 • TYDLIGHET – alla skall veta vem som gör vad och varför

 • ANSVAR – vi tar ansvar både för oss själva, våra uppdrag, medmänniskor och omgivning

 • BEFOGENHET – med ansvar följer anpassade befogenheter

 • DELAKTIGHET – vi är delaktiga i gemenskap och företagets uppdrag

 • ARBETSGLÄDJE – får vi genom delaktighet och engagemang vilket är var och ens ansvar

 • HÖGT I TAK – det är ok att ha avvikande åsikter men det är alltid företagets du representerar i din yrkesroll

 • VÄRDERINGAR – du företräder företaget och ditt agerande kan därför inte stå i strid med företagets värderingar

 • ÖPPENHET – innebär att man är personlig men inte privat

 • ÄRLIGHET – är en nödvändighet och grundpelaren för alla relationer

 • LAGANDA – nödvändigt för att uppnå gemenskap och delaktighet

 • ETT LAG – Vi är inte vi och dom - vi är ett lag

 • MÅNGFALD – istället för enfald. Vi värnar alla människors härkomst, hudfärg, religion och sexuella preferens

 • LEDARSKAP – i ett fungerande ledarskap är alla medledare

 • ORDNING & REDA – vi skall veta inte gissa

 • STRUKTUR & STYRNING – hjälper oss att skapa ordning & reda

 • MÅL & MENING – vi skall ha tydliga mål och meningsfulla uppgifter

 • ARBETSINSATS – alla bidrar med en fullvärdig arbetsinsats

 • ETIK & MORAL – den allmänna uppfattningen om rätt och fel är vägledande och vi ställer höga krav på oss själva

 • LOJALITET – tala aldrig illa om din arbetsgivare, dina kolleger eller kunder